СИСТЕМИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Професионални рекордери(DVR) ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ


  • Видеонаблюдение -  AV TECH - AVTech AVC781/782


производител: AV TECH
подгрупа:

Цифрови видео рекордери


• 4 канала
• Компресия MPEG-4 със скорост на запис 100 к/с (360х288) или 25 к/с (720х576)
• Pentaplex (едновременно преглед на живо, запис, преглед на запис, достъп по мрежа и архивиране)
• 2 аудио входа, 1 аудио изхода; архивиране през USB, и по LAN мрежа
• Възможност за 1 вграден твърд диск; подръжка на видео и VGA монитор (с опционален конвертор)
• Видеодетекция на движение 16×12 зони да всяка камера с 4 нива на чувствителност
• Дистанционен преглед и настройка по LAN/Internet (10/100BaseT); алармена нотификация по е-mail/FTP
• Архивиране на CD-RW (за AVTech AVC782)