.: Контакти:.


Варна, бул. Вл. Варненчик № 66


GPS: 43.21002, 27.90846

Рейтекс Инженеринг - Варна е водеща инженерингова фирма в областта на Видеонаблюдението, комуникациите, Компютърните технологии, Системи за сигурност, Автоматизация на сгради и технологични процеси, Контрол на достъпа и работното време, Хотелски системи за сигурност, Периметрова охрана и др.

Фирмата предлага комплексно проектиране, изграждане и поддръжка на всички видове слаботокови инсталации, електронна апаратура и специални системи в хотели, бизнес сгради и луксозни жилища. Тя извършва проектиране, производство и пълен инженеринг в посочените области и поддържа собствен eкип от високо квалифицирани инсталатори, гаранционен и следгаранционен сервиз.

Фирмата произвежда специализирани изделия и системи в областта на радиокомуникациите, системите за сигурност и контрол на достъпа, доставя изделия и комплектова системи в тези области и в областта на видeонаблюдението и пожароизвестяването.

Рейтекс Инженеринг е оторизиран доставчик и интегратор на компютърно и мрежово оборудване и софтуер, GSM и офис техника.

Фирмата е частна, изцяло българска и е основана през 1991г. в гр Варна.